Microsoft Power Automate


3 trends én beloftes van low-code platforms

Onderzoekinstituut Forrester introduceerde de term “low-code” in 2014 in zijn rapport New Development Platforms Emerge For Customer-Facing Applications. Met low-code platforms kunnen niet-technici op een visuele manier softwaretoepassingen ontwikkelen en processen automatiseren. Er is geen programmeerkennis nodig. Ontwikkelaars worden zo ontlast bij hun overvolle takenlijst en niet-technici kunnen zelf veilig software ontwikkelen om flexibeler en […]


Lees meer