AI voor Sales: Sales trainen voor AI-adoptie en verantwoord gebruik.

Gepubliceerd op 24/10/2023 door | Categorieën: Business, Sales

In deze blogpostreeks “AI voor Sales” bereiden we salesmanagers voor op het verwerven van praktische inzichten over de implementatie van next-generation AI. Ontdek hoe je de productiviteit van verkoopteams, teamprestaties en klantbeleving kunt optimaliseren. Welkom bij een serie blogposts die de zakelijke mogelijkheden van geavanceerde AI verkent.

Train je salesteam voor de toepassing van AI

Hoewel de beste AI-tools eenvoudig te implementeren zijn, zorgt training voor een soepele overgang. Het minimaliseert weerstand en misverstanden die een succesvolle integratie in de weg zouden kunnen staan. Het opent ook de ogen voor de vele manieren waarop ze kunnen profiteren van deze nieuwe mogelijkheden, wat leidt tot betere resultaten en een grotere ROI.

Begin met een goed begrip van hoe AI werkt

Begin met de basis. Als mensen begrijpen wat AI is en wat het niet is, kunnen ze het effectiever gebruiken. Hier zijn een paar belangrijke punten. Mensen communiceren met AI via natuurlijke taal, waardoor het makkelijk te gebruiken is – je hebt geen speciale training of kennis nodig.

Het is goed in het verwerken van veel informatie. Het kan enorme hoeveelheden gegevens verwerken en er iets zinnigs over zeggen. Dit kan betekenen dat je klantgewoonten begrijpt of patronen ziet in verkoopgegevens.

AI kan ook inhoud creëren op basis van wat het heeft “geleerd” uit gegevens en menselijke input. Het kan helpen bij het schrijven van e-mails of het maken van pitches op basis van wat het heeft geleerd.

Tot slot is AI er om je te helpen, niet om je te vervangen. Het werkt het beste als er mensen bij betrokken zijn, die hun kennis, perspectief en oordeel toevoegen die machines niet kunnen dupliceren. Als verkopers de AI begeleiden, wordt deze ook beter met de tijd.

Specifieke best practices en vaardigheden delen

Bij het trainen van verkopers om generatieve AI te gebruiken, behoren deze vaardigheden tot de belangrijkste specifieke vaardigheden die ze moeten leren.

  1. Aanwijzingen maken: Om generatieve AI te gebruiken, voeren gebruikers prompts in. Prompts zijn op tekst gebaseerde vragen of verzoeken waarop de AI reageert, meestal geschreven in natuurlijke taal. Verschillende prompts genereren verschillende outputs. Als eerste stap moeten verkopers zich richten op het maken van duidelijke, specifieke, gedetailleerde prompts en experimenteren met verschillende benaderingen. Sommige generatieve AI-tools bieden specifieke output, zoals een eerste concept van een e-mail. Andere zijn meer open en kunnen verschillende taken uitvoeren, zoals het samenvatten van tekst, het genereren van ideeën voor content en zelfs het schrijven van artikelen.
  2. Creatief en iteratief zijn: AI is een hulpmiddel dat experimenteren aanmoedigt. Als de AI bij de eerste poging niet het gewenste resultaat oplevert, kan het aanpassen van de prompt of aanpak betere resultaten opleveren. Een manier om aan deze vaardigheid te denken is “co-redeneren” – samen met de AI evalueren door met de AI in gesprek te gaan en de uitkomsten vorm te geven in meerdere vraag-en-antwoordinteracties.
  3. Inhoud dubbel controleren: Hoewel AI krachtig is, is het belangrijk om te onthouden dat het een machine is en fouten kan maken. Dit helpt mogelijke miscommunicatie of fouten te voorkomen. Een mens – of mensen – in de lus zorgt ervoor dat de inhoud in lijn is met het merk en nuttig is voor het beoogde publiek.

Lees hoe jouw salesteam zich kan voorbereiden op de komst van AI en zo performance kan verhogen!

De mentaliteitsverandering

AI leren gebruiken gaat niet alleen over het aanleren van nieuwe vaardigheden of het vertrouwd raken met nieuwe tools. Het gaat om een fundamentele mentaliteitsverandering met betrekking tot waar tijd en aandacht aan besteed moet worden.

In een onderzoek gaven leidinggevenden aan dat ze denken dat analytisch beoordelingsvermogen, flexibiliteit en emotionele intelligentie essentiële vaardigheden zullen zijn voor werknemers in een toekomst met AI.8 Deze vaardigheden zijn van vitaal belang omdat ze verkopers helpen inzichten die door AI zijn gegenereerd te begrijpen en zich aan te passen aan nieuwe AI-gedreven processen, terwijl ze toch op een menselijk niveau contact kunnen houden met klanten.

Het is belangrijk om te begrijpen dat AI er is om je te helpen, niet om je te vervangen. Het stelt verkopers in staat om hun focus te verleggen van alledaagse, repetitieve taken naar activiteiten met een hogere waarde. Door deze verschuiving kunnen ze zich meer concentreren op interactie met klanten, het opbouwen van relaties en het sluiten van verkopen.

Succesvol gebruik van AI behandelt de technologie als een copiloot in plaats van een op zichzelf staande oplossing. In plaats van bijvoorbeeld een door AI gegenereerde e-mail te versturen zonder deze te lezen, is het veel effectiever om deze te gebruiken om sneller een gepersonaliseerd antwoord op te stellen. De tool kan het grootste deel van de inhoud genereren, maar de verkoper is degene die het echt persoonlijk en praktisch maakt.

Verantwoord gebruik van AI waarborgen

AI is gebaseerd op gegevens, dus het is van cruciaal belang dat de technologie betrouwbaar en goed beveiligd is. Je vertrouwt waarschijnlijk op een leverancier om aan deze criteria te voldoen, dus je partnerkeuze is belangrijk.

Stel bij het evalueren van een AI-oplossing vragen over beveiliging, privacy en ethische principes en wees er zeker van dat de leverancier voldoet aan jouw normen.

1. Eerlijkheid: Het systeem moet vooroordelen vermijden en alle individuen en groepen rechtvaardig behandelen. Het mag bepaalde groepen niet bevoordelen boven andere of discrimineren op basis van kenmerken zoals ras, geslacht, leeftijd of sociaaleconomische status.

2. Betrouwbaarheid en veiligheid: De AI moet betrouwbaar zijn en onder alle omstandigheden veilig werken. De AI moet consequent de verwachte prestaties leveren en over beveiligingen beschikken om schade te voorkomen of te beperken.

3. Privacy en veiligheid: Ze moeten gebruikersgegevens beschermen en de privacy respecteren. Dit omvat veilige gegevensopslag, versleuteling en naleving van relevante wetgeving op het gebied van gegevensbescherming.

4. Inclusiviteit: AI moet zo worden ontworpen dat het toegankelijk en waardevol is voor zoveel mogelijk mensen, ongeacht hun capaciteiten of achtergrond. Groepen mogen niet worden uitgesloten of gemarginaliseerd.

5. Transparantie: Hoe het systeem werkt en beslissingen neemt moet duidelijk zijn. Gebruikers moeten de output van het systeem kunnen begrijpen en waar nodig kunnen aanvechten.

6. Verantwoordingsplicht: Er moeten mechanismen zijn om de makers en exploitanten verantwoordelijk te houden voor hun prestaties en effecten.

The AI Advantage

Wil je nog meer inzichten over het grote voordeel dat het gebruik van AI oplevert? Download en lees dan dit E-book over ‘The AI Advantage’ van Microsoft of bekijk onze volledige blogpost reeks “AI voor Sales”. Bekijk de drijvende factor achter jouw toekomstig verkoopsucces en Ontdek hoe je jouw sales kan trainen voor AI-adoptie en er voor zorgt dat AI verantwoord gebruikt word. Blijf op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen in AI en verbeter je zakelijke strategieën.


Wenst u meer info?


Lees meer

Zo helpt Microsoft Dynamics 365 Copilot je marketingcampagne sneller van concept tot lancering.
Microsoft Dynamics 365 Copilot helpt field service medewerkers met slimme smartphone of mobile app.
AI voor Sales: Focusversterking, productiviteit verkopers en personalisatie.

Blijf op de hoogte van belangrijke updates

U wilt op de hoogte blijven van alle CRM tips en trends en nieuws over Microsoft Dynamics 365 & Power Platform? Schrijf u nu in en ontvang alle nuttige info elke maand in uw mailbox. Stay tuned!